www.dataMplant.com
З а  Н а с
C a c h e
Н о в и н и
К о н т а к т и
П р о д у к т и
П а р т н ь о р и
Г о д и ш н а  с р е щ а  '2005

www.e-DBMS.com
НАШИТЕ ПРОДУКТИ:
- Аптечна информационна система "НАРКО"
- Електроснабдяване - On line
- Община Сливен
- Здравеопазване - Сливен - On line
- ВиК - Сливен
- Клинична лаборатория (съвместно с TOREX-Lab);
- Финансово-счетоводна дейност на фирма;
- Електронни везни;
- Информационна система свинекомплекс. Следене растежа на животните;
- Информационна система "Регионална следствена служба";
- Информационна система "Транспортна дейност";
- Уеб ориентирана система за онлайн контакти и взаимоотношения с бизнес
- контрагенти;
- Система за организиране на индивидуален достъп до приложения, директории, документи, URL и други връзки за организации с разпределени офиси;
- Бази данни за Уеб портал с индивидуална настройка и администриране. Бази данни за Уеб приложения;
- Предоставяне на ресурси за тестване и експлоатация на Уеб ориентирани приложения, работещи с критично натоварени бази данни.


 

Щ р а к н е т е !