www.dataMplant.com
З а  Н а с
C a c h e
Н о в и н и
К о н т а к т и
П р о д у к т и
П а р т н ь о р и
Г о д и ш н а  с р е щ а  '2001

www.e-DBMS.com
Дистрибутор и ВАР на InterSystems за България.Главна квартира - Cambridge, Massachusetts. InterSystems Corporation е водещият доставчик на високопроизводителни системи с бази данни за Интернет приложения с над три милиона потребителя по целия свят.
Организира и провежда годишната среща на потребителите на продуктите на InterSystems в България;
ДейтаМплант е Microsoft Qualified Golden Dealer.
Партньор на Computer Associates International, Inc (CA);
Представител на Сиела за Сливен и Ямбол
ИТ Топ 100 в България:
В общата годишна класация на Computer World "ИТ Топ 100" фирми в България, ДейтаМплант ООД заема винаги място между първите 90 в периода 1999г.- 2002г. През 1999г. ДейтаМплант е фирмата с най-голям растеж на оборота- 32 пъти! За 2002 тя е обявена за най-ефективна софтуерна фирма в България, 9-та по износ на софтуер, 19-та по производство на софтуер

Щ р а к н е т е !