www.dataMplant.com
З а  Н а с
C a c h e
Н о в и н и
К о н т а к т и
П р о д у к т и
П а р т н ь о р и
Г о д и ш н а  с р е щ а  '2001

Г о д и ш н а  с р е щ а  '2010www.e-DBMS.com

Уважаеми колеги и партньори,

ДейтаМплант има удоволствието да Ви покани да участвате в Шестнадесетата годишна среща на потребителите на Intersystems Software в България. Тя ще се състои на 17 и 18 юни 2010 г. (четвъртък и петък) в хотел "Спорт Палас" гр. Сливен.

Вие ще се запознаете с новостите свързани с технологията на Intersystems Corporation, като специално внимание ще бъде отделено на ENSEMBLE и неговите многостранни възможности. ДейтаМплант и партньори ще демонстрират както винаги до сега практически решения свързани с Cache' и ENSEMBLE.

За да ни улесните, моля потвърдете заявката си за участие на нашите телефони:
044 625611, 044 623164, както и на e-mail: office@datamplant.com до 10 юни 2010 г.
Регистрацията започва в 12:00 на 17 юни 2010 г. в хотел "Спорт Палас".
Такса за участие - 40 лв. без ДДС.
Цена за ношувка в двойна стая - 30лв. без ДДС
Цена за нощувка в единична стая - 45лв. без ДДС
Повече информация - на www.datamplant.com
Ще се радваме да Ви видим на срещата!
Таксата за участие може да преведете по банков път по сметка:
IBAN: BG36BUIN70021085142517 BIC: BUINBGSF в Алианц Банк България, клон Сливен
В тридневен срок от извършване на превода ще Ви бъде издадена данъчна фактура.

С най-добри пожелания:
Иван Георгиев, Константин Илиев
/ ДейтаМплант - Управители /


Покана: Плакат:
Щ р а к н е т е !